Върви си Лъва из саваната, инспектира си територията. Обаче изведнъж попада в подвижни пясъци и почва да потъва. Потъва ли, потъва, наоколо само трева, няма за какво да се хване и завикал:
- Помощ, помощ, потъвам!
Дочул го Заека, притекъл се веднага, обаче какво да стори, няма пръчка, само трева, а Лъва вече почти до гривата и продължава да потъва.
- Подай си п*шката! - срам, не срам, заповядал Лъва, обаче на Заека нали п*шката му малка, та и ефектът бил нулев.
- Чакай, шефе, сега ще звънна на Зебрата. - рекъл Заека, извадиш един мобифон, набрал Зебрата.
- Идвай веднага, че шефа затъва в едни пясъци, идвай при..., и му паднала батерията.
А Лъва вече почти дo мустаците... Обаче Заека нали е играч, тутакси извадил втори телефон, звъннал пак на Зебрата.
- При Сухото дърво, бърже!
Дотърчала Зебрата, подала си оная работа, Лъва я захапал и го измъкнали.
Поотупал се Лъва от пясъка и наредил:
- Утре в 10 - общо събрание на цялата Савана!
Събрали се на сутринта всички животни, дошъл и Лъва, качил се на един изоставен термитник и рекъл:
- Слушайте ме сега внимателно! От утре - всички с малки п*шки - с по два телефона!