Влизат в бордей трима селски младежи. Мадам пита първият:
- Колко е голям членът ти?
- 30 см.
- Момичета, коя го иска?
Труженичките на любовта, 15 на брой, възторжено викат "Аз, аз, аз". Младежът избира една и отиват в стаята ѝ.
Мадам пита вторият същото.
- Ами към 20 см. - отговаря той.
Момичетата не са особено възхитени, но все пак 5 се съгласяват. И той избира една и тръгват.
Мадам пита третия за размера.
- 12 см. - казва той.
Мацките са разочаровани и никоя не иска. Тогава Мадам казва:
- Престижът на фирмата изисква всеки клиент да бъде обслужен подобаващо. Аз вече не "работя" често, но ще се наложи сама да легна.
Отиват в стаята и и след малко от там се чуват викове, пъшкане, стонове, вой. След 10 минути Мадам изпълзява от стаята, силно разкрачена, едва си движи краката и вика:
- Глупак! Селяндур! Членът се мери на дължина!