Поговорка: - Учи...

Поговорка: - Учи, момиче, учи, за да може един ден да се е*еш с когото искаш, а не с когото трябва!