Група социолози достигнаха до извода, че...

Група социолози достигнаха до извода, че деветдесет процента от хората казващи "Добро утро", лъжат.