Тази нощ беше откраднат "Москвич-412"...

Тази нощ беше откраднат "Москвич-412" .... Смисълът все още се изяснява.