Ще дойдеш ли с нас...

- Ще дойдеш ли с нас да се напием на Нова година?
- Не, ще бъда вкъщи... освен ако не се скарам с жената.
- Постарай се, все пак е Нова година!!!