"Добро утро" вече е вписано в...

"Добро утро" вече е вписано в Червената книга.