Момичета, и да знаете от мен...

Момичета, и да знаете от мен - няма дебели жени, има тесни дрехи.