Съпруг се прибира от работа и...

Съпруг се прибира от работа и казва:
- Къде е моето сладко семейство?
Жената отговорила:
- Тук съм, скъпи.
Мъжът тихо измърморил:
- Всъщност говорех за дъщеря ни...