Интернет много прилича на реалния живот...

Интернет много прилича на реалния живот. Отбих се при голите мацки... и ми се лепнаха два вируса...