Час по биология в СОУ "Димитър...

Час по биология в СОУ "Димитър Благоев":
- И така. В този биохимичен кръговрат на организмите, растението ще бъде изядено от сърна, а сърната ще бъде изядена от ГОРСКИЯ ЛЪВ...