Ако чуете думите: "Все пак, аз...

Ако чуете думите: "Все пак, аз съм жена!" да знаете, че аргументите са свършили и в ход са пуснати козовете!