– Какво образование имате? – Обикновено...

– Какво образование имате? – Обикновено. По 200 евро на изпит.