Подаръците биват два вида - такива...

Подаръците биват два вида - такива, които не харесваш и такива, които не получаваш.