Как да не се заблудиш в...

Как да не се заблудиш в каменната джунгла:
спътниковите чинии растат от южната страна.