На един старшина постоянно му викали...

На един старшина постоянно му викали сърма. Той много се ядосвал и казал, че който му каже така щял да го убие! И един ден един редник отишъл при него и му казал:
- Лозов лист с ориз!
- А си го завил, а съм те убил!