Малко дете в зоопарка пита баща...

Малко дете в зоопарка пита баща си:
- Тате, ако сега изскочи от клетката лъва и те изяде, с кой автобус да стигна до вкъщи?