Един млад старец седнал на един...

Един млад старец седнал на един дървен камък, загледал се в близката далечина и забелязал бяла точка да се чернее.