Кои три думи най-често се...

- Кои три думи най-често се виждат по света?
- "I lоvе уоu!"
- Моля ти се, тези три думи са "МАDЕ IN СНINА"!