Мъжете обичат рядко и по малко...

Мъжете обичат рядко и по малко. Жените много и рядко.