Сутринта е онази част от деня...

Сутринта е онази част от деня, в която завиждаш на безработните!
Реплика на Неделчо:
- От 1-ви до 5-ти е онази част от месеца, в която безработните ти завиждат...