" След 50 истинският живот тепърва...

" След 50 истинският живот тепърва започва."- помисли си тя и... си наля още 50.