Нахален Репортер видял, че на...

Нахален Репортер видял, че на пътя се е събрала тълпа. Очевидно била станала катастрофа. - Пуснете ме, пуснете ме! - проправил си път напред той. - Аз съм синът на жертвата! Тълпата го пуснала. Пред колата лежало магаре…