Осъждан ли сте преди...

- Осъждан ли сте преди?
- Да, много отдавна, преди 20 години.
- Какво сте правили от тогава?
- Бях в затвора.