Вечер, мъж и жена ще правят...

Вечер, мъж и жена ще правят с*кс. - Скъпи, изключи лампата, моля. Пречи ми. - Как ти пречи? - Виждам те…