След тежък семеен скандал: - Скъпа...

След тежък семеен скандал: - Скъпа, хайде да се разведем. Много те моля! Не мога повече да продължавам така. Много те моля! Хайде да се разведем. - А-а-а! Надявай се, ама няма да те огрее. Вдовица взе, вдовица и ще оставиш.