Връщат се двама фермери от полето...

Връщат се двама фермери от полето и виждат една заклещена коза на оградата. Единия си мисли: "Колко жалко, че това не е Клаудия Шифър!", а другия: "Колко жалко, че не се е стъмнило още!"