Брак - единственото дълготрайно наказание, срокът...

Брак - единственото дълготрайно наказание, срокът на което може да се намали за лошо поведение...