Смятам да изям една ябълка. И...

Смятам да изям една ябълка. И без туй съм пълна с... грехове.
Мъж решил да си купи прасе. Отишъл в близката свинеферма и се спазарил с фермера за цената на килограм живо тегло. Избрал си една свиня и попитал:
- Колко тежи тази?
Фермерът хваща свинята, захапва й опашката със зъби, повдига я и казва:
- 74 килограма!
- Потресаващо! - визкликва купувачът. И вие можете да определите точното тегло по този метод?
- Естествено! Този метод се използва в нашето семейство от поколения назад - казва фермерът, след което поставя свинята на кантара и той показва точно 74 килограма.
- И синът ми също може така - продължава да се хвали той.
Идва синът му, хваща друга свиня, захапва я за опашката, вдига я и казва:
- 83 килограма!
Качват я на кантара и той показва точно 83 килограма.
- И жена ми може така, - продължава фермерът. - Сине, я доведи майка си !
Синът отива до къщата и след малко се връща сам.
- Тя сега не може да дойде, тате... В момента мери пощаджията...
Каракольо комитата караше коня към комитското кладенче. Кривна козения капак, курдиса кремъклийката към камата - красавец канара! Кръстосвал курове, кории, камънаци; клецал, каквото кацне; краставо куче, кьорави калугерки, куц кмет, каки... Когато кривна край канарата, катурнато камъче клопна край коня. Каракольо комитата киризи козарката Кера, която клекнала кендзаше кротко.
- Какво киризиш, Кольо, кендзам! - кресна Кера.
Кольовият кафяв клефук кипна.
- Керо, ку*во кална! Какво крякаш като кокошка кльопачка? Ке къртиш!
Кака Кера кандиса. Клекна, кльопна кавала като коза краставица, като крава кочан. Каракольо клатеше, кака Кера квичеше. Коластра като каймак колоса какината Керина катеричка. Каракольо каталяса. Кандилкайки керестето качи коня клюмнал. Когато крантата кротна край комитското кладенче, Каракальо къртеше като кютюк.