Сапьорът сбърка и излетя от работа...

Сапьорът сбърка и излетя от работа.