Родители подарили на малкия си син...

Родители подарили на малкия си син барабан. След седмица дива експлоатация, най-мъдрият съсед прошепнал на момченцето: - Знаеш ли какво има вътре?