„Гордостта не търпи да има да...

„Гордостта не търпи да има да дава, самолюбието не обича да се отплаща.“

Франсоа дьо Ларошфуко