На въпроса: - "Къде си?"...

На въпроса: - "Къде си?" - раздразненият, но възпитан гинеколог винаги отговаря: - "На работа!"