Учителка среща бивш ученик...

Учителка среща бивш ученик:
- С какво се занимаваш сега?
- Метеоролог съм.
- М-да-а-а... А беше толкова сериозен и честен, като малък.