Учителка среща бивш ученик...

Учителка среща бивш ученик:
- С какво се занимаваш сега?
- Метеоролог съм.
- М-да-а-а... А беше толкова сериозен и честен, като малък.
В училище госпожата изпитва Иванчо:
- Иванчо, как бабати меси питка
- Ами, не знам, госпожо.
- Иванчо, а как си пишеш домашните?
- Ами, не знам госпожо.
- Иванчо, къде е дядо ти?
- Ами, не знам госпожо.
- Иванчо, къде е кравата?
- Ами, не знам госпожо.
Иванчо се пребира в къщи и пита баба си:
- Бабо, ти как месиш питка?
- Бавничко, славничко и красивичко, Иванчо.
- Бабо, аз как си пиша домашните?
- Оп-льоп и готово...
- Бабо, къде е кравата?
- Пасе ей там на баира.
- Бабо, а къде е дядо?
- Умря бабиното през втората световна война.
На другия ден Иванчо отива на училище и госпожата пак го пита:
- Иванчо, баба ти как меси питка?
- Оп-льоп и готово...
- Иванчо, ти как си пишеш домашните?
- Бавничко, славничко и красивичко...
- Иванчо, къде е кравата?
- Умря през втората световна война...
- Иванчо, а разбра ли къде е дядо ти?
- Да госпожо. Пасе ей там на баира...