Кравата казала на пилето: - Пиле...

Кравата казала на пилето:
- Пиле, ти болно ли си?
Пилето отговорило:
- Ти луда ли си?