Един стар пияница решил да уринира...

Един стар пияница решил да уринира до едно дърво, през това време минали две момичета и едната възмутено изпищяла, а пияницата се обърнал и казал: - Минавайте спокойно момичета, аз го държа!