Влиза в железария един борец и...

Влиза в железария един борец и казва:
- Брато, дай един хляб бе!
- Ама господине, тука хляб не се продава... - отвърнал продавача смаян.
Борчето повторило още един-два пъти, но отговорът на желязаря бил категоричен.
Ядосала се мутрата и сменила физиономията на продавача.
На дргия ден влиза пак и пак иска хляб.
Железаря отново му казва, че в железарията хляб не се продава, а нашия човек недоволен от резултата отново го смазва от бой.
На следващия ден продавача се подготвил, за да не яде бой и с влизането на бореца казал:
- О-о-о-о! Господине ето Ви и вас! Ето един хляб топъл и пресен.
А бoрчето отговорило:
- Аз хляб купих от аптеката, ти дай едно кисело мляко!