На мен ми е весело когато...

На мен ми е весело когато спорят майка ми и жена ми, докато едната от тях каже:
- Нали, Рангеле?
Арабски шейх, който завършил в Москва, си спомнил за приятел руснак от студентските години. - Приятелю, ти ми спаси живота! Сега имам възможност и искам да ти се отблагодаря - ще ти подаря Ролс Ройс. - Моля те, недей, от КГБ веднага ще започнат да ме разследват. Какво ли не му предлагал шейхът, но руснакът не искал да приеме нищо, страхувайки се от всемогъщото КГБ. Накрая шейхът му предложил едноседмичен престой в харема си... Помислил руснакът и се съгласил. Още първата вечер шейхът го завел в харема и казал: - Избери която искаш и се наслаждавай! Тука КГБ няма! Огледал ги братушката, избрал си една и започнал да я милва - по косите, лицето, гърдите надолу... и замръзнал! Напипал не каквото очаквал, а девойката му проговорила: - Не делай дурное лицо, немедлено пусти яйцо! Передай в Москву, что жив, здоров - майор разведки - Иванов!