Двама гинеколози в стриптийз бар. Единият...

Двама гинеколози в стриптийз бар. Единият мърмори:
- Скука...
Другият:
- Вярно, дай по-добре да ходим на работа.