Я какъв интересен медальон имаш!...

- Я какъв интересен медальон имаш! Какво има в него?
- Коса, от мъжът ми за спомен!
- Че той нали е жив?
- Жив е, ама коса няма!