Оргазмът на жените е четири пъти...

Оргазмът на жените е четири пъти по-дълъг от този на мъжете. По същия начин е и с паркирането.