Новият кардиологичен девиз: Умри веднъж, но...

Новият кардиологичен девиз:
Умри веднъж, но от сърце!