Не трябва да спорите с мъжете!...

Не трябва да спорите с мъжете! Просто започвате да плачете или да се събличате!