Приятели, мисля че имам куро_навирус. Симптомите...

Приятели, мисля че имам куро_навирус. Симптомите се проявяват основно сутрин.