Реклама: "Domestis" - убива всички известни...

Реклама:
"Domestis" - убива всички известни микроби.
А неизвестните ги взима в плен - за разпит.