Мамо, помниш ли онази китайска...

- Мамо, помниш ли онази китайска ваза, - пита дъщерята, - която се предава от поколение на поколение?
- Разбира се, че помня. Защо?
- Ами моето поколение прекъсна тази традиция.