Вземи 1000 и добави 40 към...

Вземи 1000 и добави 40 към него. Сега добави още 1000. Сега добави 30. Добави още 1000. Сега още 20. Добави още 1000. И още 10. Какъв е крайният резултат?
Получи ли 5000?
Верният отговор всъщност е 4100.