Сложих си в колата антирадар! 200...

Сложих си в колата антирадар! 200 метра преди катаджийте, започва да говори:
- "Приготви парите", "Приготви парите!"