Във всяка болница има два вида...

Във всяка болница има два вида пациенти: едните са сериозно болни, а другите се оплакват от храната.