Защо искате да се разведете...

- Защо искате да се разведете с жена си? - пита съдията.
- Ами буди ме посред нощ и ми шепне "Време е да се прибираш у вас!"